Bituumenmaterjalide paigaldus

Sellel leheküljel esitatud informatsioon annab vaid lühikese ülevaate erinevatest bituumenrullmaterjalide paigaldamise võimalustest ja ei ole otsene paigaldusjuhend. Bituumenrullmaterjalide paigaldamist peaksid teostama vastavaid kogemusi omavad ehitusfirmad.

Katusetöödel vajalikud tööriistad
Gaasipõleti komplekt, propaan-gaasiballoon, konksteraga materjalinuga, hari, vuugikellu või -rull, mõõdulint, tulekustuti.
Vastavalt eeltööde mahule ja katusetööde iseloomule võib vaja minna ka teisi ehitustööriistu.

Katusepinna ettevalmistus
Enne bituumenrullmaterjali paigaldamist  eemaldatakse katuselt kõik lahtised ja liigsed esemed ning pühitakse katusepind harjaga hoolikalt puhtaks.

 Pildid / Katusepinna_ettevalmistus

Pind peab olema võimalikult sile ja kuiv. Vanas katusekattes esinevad aurukotid lõigatakse risti lahti, kuivatatakse põletileegiga ja suletakse veekindlalt kasutades bituumenparandusmastiksit.

Pildid / Katusepinna_ettevalmistus1
Parema nakke saavutamiseks  võõbatakse vanad, tolmused ja betoonpinnad enne bituumenrullmaterjali paigaldamist üle  bituumenkrundiga (bituumenpraimer).
Sõltuvalt katusepinna suurusest võib kruntimist teha pihusti-, harja- või pintsliga.
Lasta krundil ära kuivada.

Pildid / Katusepinna_ettevalmistus2
Paigaldamine keevitusmeetodil
Bituumenrullmaterjalide paigaldamist keevitusmeetodil teostatakse propaan-gaasipõleti abil. Katusekate rullitakse lahti ettevalmistatud katusepinnale, alustades katuse madalamast kohast (veeäravoolukoht) kõrgema suunas.
Seejärel rullitakse pool rulli ühest otsast kokku ning alustatakse rulli kinni keevitamist. Sellekskuumutatakse gaasipõleti leegiga rulli alumine pool kuni bituumeni sulamistäpini, rullides samaaegselt rulli lahti ja surudes seda katusepinna külge.  Sulanud bituumeni tahenedes toimub bituumenkatte nake aluspinnaga. Sama korratakse rulli teise poolega.
Vältimaks nurkade kokkukuhjumist nihutatakse järgmine rull eelmise algusest ettepoole ja alumise nurk lõigatakse ülekatte ulatuses 45° all ära.

Pildid / Paigaldamine_keevitusmeetodil
Paanide ühendused tehakse piki ülekattega 8-12 cm ja otsa ülekattega 12-15 cm. Ühenduskohad keevitatakse kinni eraldi, surudes vuugikellu või vuugirulliga ülekatte serva alt välja sulanud bituumeni ühtlase vuugi.

Pildid / Paigaldamine_keevitusmeetodil1
Pildid / pdfKõrgendatud tuleohutusega hoonetel võib bituumenrullmaterjale paigaldada bituumenkülmliimiga
Pildid / pdfBituumenrullmaterjalide paigaldus puitalusele
Pildid / pdfBituumenrullmaterjalide kasutamine vana katuse renoveerimisel