Haljastatud katused

Haljastatud lamekatused, maa-aluste garaazide ja autoparklate pinnad muudavad meie linnade elukeskkonna tervislikumaks kompenseerides ehitusmaadega kaetud elusa looduse.

Katusehaljastus mõjub soodsalt nii hoonele kui keskkonnale: Kaitseb katuse hüdroisolatsioonikihti äärmuslike temperatuuride eest, pikendades sellega katusekatte eluiga
Pildid / - haljastatud_katus1

Vastavalt tänapäeva tehnoloogiale liigitatakse katusehaljastust taimestiku, kihtide ülesehituse, kasutatavuse ning rakendatavate hooldusmeetmete alusel ekstensiivseks ja  intensiivseks katusehaljastuseks.

Ekstensiivse katusehaljastuse puhul on tegemist lihtsa, looduslähedase haljastusvormiga, mille puhul taimestik esineb mitmekesise ja kauni tervikuna. Reeglina on sel juhul panustatud just kasutamata katusepindade haljastusse.

Valitud taimeliigid on eriti kohanemisvõimelised, see tähendab, et nad taluvad hästi nii külma, kuivust kui ka ajutist liigniiskust. Vee ja toitainetega varustamine toimub üldiselt üksnes looduslikult. Aastaaegade lõikes erineb taimestikupilt selles mõttes hoolitsetud ilumurust tunduvalt.
Väikeste kihipaksuste ja sellest tuleneva koormusjaotuse tõttu on ekstensiivhaljastust võimalik kasutada peaaegu kõigi kaasaegsete lamekatuste katusekonstruktsioonide puhul.

 Ekstensiiivse haljaskatuse olulisima osa - veekindluse - saame vastavalt lahendusele tagada nii  SBS  kui ka Protan PVC materjalidega.

Allpool üks võimalikest  valikutest  -  BÖRNER ekstensiivse katusehaljastuse süsteem Parvita®
Parvita haljastussüsteemi eelised:
Pildid / börner logo

  1. BÖRNER-i Parvita® haljastussüsteemi võib kasutada nii järelhaljastuseks kui uute lamekatuste haljastuseks.
  2. BÖRNER-i Parvita® haljastussüsteemi on lihtne rajada. See kuulub katusemeistri ametioskuste hulka, kes tänu sellele riskivabale ekstensiivhaljastusele suudab ilma ulatuslike erialaste teadmisteta valmistada vastupidava ja kvaliteetse haljaskatuse.
  3. Tellija ees jääb garantii ühe firma kanda, mis tähendab kindlust mõlemale osapoolele.

Vähest hooldust nõudev ekstensiivhaljastus tagab rikkaliku juurdekasvu kuna:
  a) tagatakse teaduslike katsetuste abil välja valitud taimeliikide (samblad, rohttaimed, muru- ja kukeharja (sedumi)-liigid) abil suurim võimalik vastupidavus nii liigniiskuse kui ka pikemate kuivaperioodide vastu.
  b) ka suvel pikemate kuivaperioodide ajal on võimalik väetamise ja kastmiseta läbi ajada.

             
          Pildid / - haljastatud_katus11    Pildid / - haljastatud_katus2    Pildid / - haljastatud_katus8