Katepal

 Katepal katuseplaadid. Katepal toodetel on katusekattematerjalidelt nõutavad parimad omadused:
* kerge paigaldada
* meeldiv välimus
* pikaealisus
Pildid / katepal15
Katepal tehasel on ISO 9001 sertifikaat

Katuseplaadid - ROCKY
Pildid / katepal_rocky logo
ROCKY - uus plaadilõike stiil ja pinnapuiste matt toon pakuvad katusele uue näo. ROCKY sobib hästi mistahes ümbruse ja mistahes maja katusele.

Pildid / grafitihall
Grafiithall
Pildid / katepal1_väike
Pildid / graniitpunane
Graniitpunane
Pildid / katepal2_väike
Pildid / metsaroheline
Metsaroheline
Pildid / katepal3_väike
Pildid / puukoor
Puukoor
Pildid / katepal4_väike
Pildid / sadamasinine
Sadamasinine
Pildid / katepal5_väike
Pildid / vasepruun
Vasepruun
Pildid / katepal6_väike
Pildid / liivakollane
Liivakollane
 

Katuseplaadid - JAZZY
JAZZY - harjumuspäraste ühetooniliste katuseplaatide kõrval pakub JAZZY võimalust katusele uus ja lõbus välimus anda. Vana katuse uuendamisel "peidab" JAZZY - plaat väikesed ebatasasused.
Pildid / superJazzylogo

Pildid / hall
Hall
Pildid / jazzy1_väike
Pildid / pruun
Pruun
Pildid / jazzy2_väike
Pildid / punane
Punane
Pildid / jazzy3_väike
Pildid / roheline
Roheline
Pildid / jazzy4_väike

Katuseplaadid - KL
KL - tavapärane, kuid ikka ilus ühevärviline katuseplaat.
Pildid / superl_kl

 

Pildid / katuseplaat_punane
Punane
Pildid / katuseplaat1
Pildid / katuseplaat_roheline
Roheline
Pildid / katuseplaat2
Pildid / katuseplaat_pruun
Pruun
Pildid / katuseplaat3
Pildid / katiseplaat_hall
Hall
Pildid / katuseplaat4
Pildid / katuseplaat_must
Must
Pildid / katuseplaat5

Katuseplaadid - KATRILLI

KATEPAL BITUUMENKATUSEPLAADI TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Üldandmed:
* katuseplaadi tüüp: oksüdeeritud bituumenist katuseplaat, iseliimuva elastomeerse bituumenkihiga.
* paigaldusmeetod: mehhaaniline ja iseliimuv elastomeerne bituumen.
* nominaalkaal: 4,3 kg / m².
* nominaalpaksus: 3,8 mm.
* nominaalmõõdud: 1,000 x 0,317 m.
* pakk sisaldab: 3 m² katusepinda.

Konstruktsioon:
* tugikangas: klaaskiudriie.
* bituumeni tüüp: oksüdeeritud bituumen.
* ülemine kiht: mineraalne- ja kiltkivi puiste.
* alumine kiht: iseliimuv elastomeerne bituumen koos eemaldatava kilega.

Tehnilised andmed:

Omadus  Katse tulemus  Minimaalne nõue 
* maksimaalne tõmbetugevus pikisuunas, + 23° C:  15 kN/m  8,0 kN/m 
* maksimaalne tõmbetugevus ristisuunas, + 23° C:  10 kN/m  8,0 kN/m 
* venivus maksimaalsel jõul pikisuunas, + 23° C:  2% 
* venivus maksimaalsel jõul ristisuunas, + 23° C:  2% 
* vastupanu naela tõmbele pikisuunas:  110 N  100 N 
* vastupanu naela tõmbele ristisuunas:  110 N  100 N 
* painduvus madalal temperatuuril, d=30 mm:  - 5° C 
* veepidavus:  300 kPa 
* stabiilsus kõrgel temperatuuril:  + 85° C  + 80° C 
* mõõtmete stabiilsus:  0,0%  -0,2% 
* bituumeni pehmenemistäpp:  + 105° 

Testimise meetod: CEN / TC 254 EN - standardid ja ASTM
Minimaalsete nõuete standard: CEN / TC 128 prEN, tüüp B

VIILKATUSTE KATMINE KATEPAL KATUSEPLAATIDEGA

Katuseplaate võid iseseisvalt paigaldada kõige erinevama kujuga katustele.

KATEPAL - TOOTED KATUSTE KATMISEKS

Katuse tüüp  Soovitatav kattematerjal  Min. katusekalle 
Lamekatus  Kummibituumentooted   
Madala harjaga lamekatus  Saneri – katusekate  1:16 (u. 3,5°) 
Lame viilkatus  Liimari – tiheservkate  1:8 (u. 7°) 
Viilkatus  Katuseplaadid  1:5 (u. 12°) 
Viilkatus  Pintari – kolmnurkliistudega paigaldatav kate  1:3 (u. 18°) 


KASUTAMISKOHT
Katepal – sindelplaate võib paigaldada nii uuele kui ka vanale, korrastatud aluspinnaga katusele, millise kalle on vähemalt 1:5 (u. 12°). Katusekalle 1:5 tähendab, et katusepind laskub viie meetri kohta ühe meetri. Laugema katuse puhul kui 1:3 (u. 18°), kasutatakse aluskatteks bituumenpappi. Aluskatteks on sobiv ka vana, sile bituumenpapp. “Tee ise“ ehitajale on Katepal – sindelplaadid ideaalne võimalus läbi eneseteostuse saavutada efektne lõpptulemus. Painduva materjalina sobivad plaadid hästi katuse kujuga. Samuti ei tekita raskusi murdekohtade, läbiviikude ja liitekohtade katmine. Uued võimalused maja välisilme värvikamaks muutmisel annavad JAZZY ja ROCKY tüübi värvitoonid.

KASUTAMISE PÕHIMÕTE
Katepal – sindelplaadid sobivad ideaalselt iseseisvale ehitajale. Iseliimuvatena ei vaja nad eritöövahendeid. Plaatide alumisel pinnal paiknev kummibituumenkiht seob plaadid tihedaks ja ühtseks katteks. Alusele kinnitatakse plaadid papinaeltega nii, et naelapead jäävad ülemiste plaatide alla.

TOOTE ANDMED
Katepal – sindelplaate on kahte erinevat tüüpi ja mitmes värvikombinatsioonis. Ühest pakendist saab 3 m2 liimitud katusepinda. Pakendi kaal on 24-27 kg. Täpsemad andmed leiad sindelkatuste voldikust.

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID
* katusekattematerjalid, KB - vuugiliim, papinaelad (kulu 1 m2-le u. 60-70g).
* vajadusel räästaplekid, ventilatsioonitorud, läbiviigutihendid ja vihmaveesüsteem.
* vaibanuga, haamer, mõõdulint, pahtlilabidas, 0,3 l tuubi püstol, vajadusel kuumaõhupüstol.

KATUSEKATTE PAIGALDAMISEL TULEB ARVESTADA
Vana katus: plekk-, kivi-, plaatkatus vms.
Selgita, kas vana kate, roovitis ja sarikad on sobivad sindelkatuse paigaldamiseks. Alus peab olema sile, paindumatu ja kuiv. Aluse võib teha õhukuivast punn- või saelauast, või ka veekindlast vineerist. Erinevate alusmaterjalide paksused on toodud alljärgnevas tabelis. Laudade võimalikku niiskuse- ja temperatuuri kõikumist arvestades tuleb jätta nende vahele väikesed vahed.

Sarikate vahe (mm)  Punnlaud (mm)  Servatud laud (mm)  Plaadi paksus (mm) 
600  20  22  12 
900  23  25  18 
1200  30  32  21 

Vana katus: sile, bituumenpapist.
Katepal - sindelplaate võib paigaldada vana bituumenpapi peale. Vana katte korrastamisel tuleb arvestada paigaldamisele eelneva kontrollimise juhiseid.
KONTROLLIMISE JUHISED JA EELTÖÖD
Enne uue katte paigaldamist vanale katusele kontrollitakse katusekonstruktsiooni vastupidavust ja tehakse vajalikud eeltööd.
Katuse kalle. Kontrolli, et katuse kalle on vähemalt 1:5 ja et katusel ei oleks kohta seisvale veele.
Katusekonstruktsiooni tuulutus. Kontrolli, et katus oleks altpoolt kuiv ja ventilatsioon toimiks. Ventilatsiooniavad peavad olema avatud nii räästal kui viilul. Ventilatsiooni võib parandada paigaldades katuse harja lähedale lisaventilatsioonitoru.

Laudis. Alus peab olema sile ja paindumatu. Läbivajumistunnustega kohad tuleb parandada enne uue katte paigaldamist.
Vana kate. Vana bituumenpapist kate korrastatakse. Võimalikud lained ja voldid lõigatakse lahti ning liimitakse või naelutatakse aluse külge. Samuti kinnitatakse tekkinud lõhed. Kui katusel on mõni teine kate, siis see eemaldatakse ja tehakse täislaudis.
Katuseplekid. Räästad ja viiluservad soovitame katta plekkidega. Katuse läbiviikude veepidavus. Kontrolli, et torude, TV - antennide, elektrijuhtmete, võimalike katusekaevude jms. läbiviikude tihendid oleksid veekindlad. Vajadusel asenda need uutega. Kontrolli samuti katuseakende tihendeid ja veendu, et ülestõsted korstendele oleksid veekindlad.
Katuse puhastamine. Alus peab olema puhas ja kuiv. Katusele kogunenud prügi, lahtitulnud puiste, sammal, huumus jms. tuleb eemaldada.

PAIGALDUSTINGIMUSED
Temperatuur paigaldamise ajal peab olema vähemalt +5°C. Materjali temperatuur peab olema kõrgem kui +5°C. Jahedamates tingimustes tuleb liimipinda soojendada kuumaõhupüstoliga. Töö teostamise ajal peab olema kuiv, sademeteohuta ilm. Katkestades ajutiselt töö, tuleb veenduda, et võimaliku saju korral ei pääseks vesi katte alla. Katuseplaate tuleb ladustada päikesest ja sademetest kaitstud ruumis.

PAIGALDAMINE

Katusekatte paigaldamine toimub vastavalt joonistele numbrilises järjekorras. Täpsemad paigaldamise juhised leiad katuseplaatide pakendi alumiselt küljelt.

1. Võimalikud neelukohad kaetakse esmalt bituumenaluspapiga. 

2. Uue laudise puhul tuleb räästaserv katta vähemalt ühe meetri laiuselt bituumen aluspapiga. Kui katuse kalle on laugem kui 1:3, kaetakse kogu katus aluspapiga. Aluskatteks võib jääda ka vana katuse sile bituumenpapist kate. 

3. Räästale on soovitav paigaldada räästaplekid. Viiluservadele võib paigaldada viilupleki või viilulauad. 

4. Räästale asetatakse isekleepuv räästaplaat ( 0,25 x 1,00 m ). 

5. Neelukohtadele paigaldatakse aluspapi peale katuseplaatidega sama värvi bituumenpapp. 

6. Plaatide alumisel küljel olev kaitsekile eemaldatakse ja iga plaat naelutatakse sälkudest ülalt poolt. 

7. Viiluserv ja neelukoht. 

8. Viiluserv, erinevad võimalused. 

9. Ülestõsted ja korstna ümbrus tehakse katuse kattega sama värvi bituumenpapiga (II), mis liimitakse Katepal - vuugiliimiga ja lõpuks kinnitatakse ülemisest servast ning kaitstakse plekiga. 

10. Katusekatet läbivate torude ümber kasutatakse elastseid läbiviigutihendeid. 

11. Kui katusealust ventilatsiooni on vaja parandada, paigaldatakse katuse harja lähedale lisatuuluti. 

12. Kata katusehari harjaplaadiga. Räästa harjaplaat (0,25 x 1,00 m) lõigata kolmeks ja paigaldada harjale pikem serv harjaga risti, plaadi ülekate 5 cm.

Kontrollitud vee eemaldumine kindlustatakse vihmaveesüsteemiga 

KATUSE LÕPLIK VIIMISTLUS
Katuse ohtlikumad kohad kindlustatakse KB - vuugiliimiga:
o ülestõstete servad
o läbiviigud
o korstna jt. ülestõstete nurgad ja vuugid
o ülekatete servad
Viimasena paigaldatakse kaitseplekid.