Lamekatuste hooldus

Erinevalt kaldkatustest on lamekatused nö "nähtamatud" katused, mille olemasolu meenub kinnisvarahaldajale või majaomanikule tavaliselt alles teatud probleemide tekkimisel.

Ummistunud katusekaevude tõttu võib katusele koguneda mitmeid tonne vihmavett, mis võib põhjustada katusekonstruktsiooni deformeerumise ja halvimal juhul kogu katuse kokku varisemise.

Pildid / - lamekatuse_hooldus        
Sellist action-it võib põhjustada õigel ajal                     
hooldamata jäänud ning ummistunud katusekaev        
                                                                      
 Pildid / - lamekatuse_hooldus1                                                                                         
Lahtised ja halvasti kinnitatud katusedetailid ning
muud kõrvalised ja teravad esemed võivad vigastada
katusekatet ning põhjustada selle läbijooksu


Koristamata jäänud puulehed ja muu praht tekitavad aja jooksul katusele huumuse kihi, millele kasvama läinud puud ajavad juured läbi katusekatte, põhjustades sellega esmalt läbijookse ning hiljem ka katuse kandekonstruktsiooni deformatsiooni.

                    Pildid / - hooldamata_lamekatus            Pildid / - hooldamata_lamekatus1
Metsa või puude lähedus võib hooldamata katusele puud kasvama panna

Peale selle tuleb arvestada hoone ja kandekonstruktsioonide erinevate liikumistega. Näiteks tekitavad horisontaalset liikumist katusekatte ülekuumenemine suvel ja madalad temperatuurid talvel ning vertikaalset liikumist sademete (vihm, lumi, jää) koormus ning tugeva tuule või tormi tuuletõste koormus. 

Kõike seda arvestades peaks iga katuseomanik teostama perioodilisi katuse hooldustöid!
Hooldatud katuse eluiga on tunduvalt pikem!

Lamekatuste hooldustööde juhend