Lamekatuste liigid

Lamekatused liigitatakse alljärgnevalt:

Konstruktsiooni järgi:

Soojustamata katused
Pildid / soojustamata_katused

Katusekate paigaldatakse otse katusekonstruktsioonile, soojustusmaterjale kasutamataSoojustatud katused

Pildid / tuulutatud_katus
tuulutatavad katused
Soojustuskihis on tuulutuskanalid, mille kaudu eemaldatakse katusekatte alla sattunud niiskus.
Pildid / suletud_katussuletud katused
Soojustuskiht on suletud aluskonstruktsiooni ja katusekatte vahel ilma tuulutuskanaliteta.

 

 

Pildid / tarindsoojustusega_katus


Tarindsoojustusega katused
soojustuskihiks on kandetarind. Põhilisteks soojustuselementideks on gaasbetoon-, kergbetoon- või mitmekihilised "sandwich"-tüüpi katusepaneelid.

 

Pildid / pööratud_katus


pööratud katused
Soojustuskiht paikneb hüdroisolatsioonikihi peal. Soojustuskiht peab olema kaetud monoliitbetoonist, betoon- või keraamilistest plaatidest, asfaltbetoonist, killustiku või murupinna kaitsekihiga.


Kasutuse järgi: 
 

Pildid / tavakatus

Tavakatused
Kattepinnakalle on 1:40

 Pildid / käidav_katus

Käidavad katused
Siia kuuluvad katused, kus on ette nähtud inimeste või sõidukite liiklus (terrassid, rõdud, aed-katused).
Minimaalne kalle on 1:100.


Veeäravoolu süsteemi järgi:

Pildid / sisemise_äravooluga

sisemise veeäravooluga
Vesi juhitakse katuse pinnalt kogumislehtrite kaudu hoonesiseste veeäravoolu torudesse.

Pildid / välise_äravooluga

Välise veeäravooluga
Välise veeäravoolu korral langeb vesi üle räästaserva, korraldatud veeäravoolu puhul vihmavee rennidesse.