Lamekatuste soojustusplaadid

Soojustuse valik sõltub katusekoormusest (R1, R2, R3, R4) ning soojus- ja niiskusnäitajatest, aluskonstruktsiooni tüübist (lame või kaldega) ning katusekatte omadustest. Arvestada tuleks ka paigaldusaegsete koormustega ja ilmastikuoludega. Soojustuse paksusega üle 200mm paigaldatakse soojustusplaadid kahes kihis.

 

Pildid / - p_1_vaike Pildid / - p_2_vaike
Suletud süsteem
(tuulutuskanaliteta)
Tuulutatav süsteem
(tuulutuskanalitega )
vaata pilti

PAROC katuseplaatide tüübid

Koormus-
klass

Survetugevuse
min.väärtus
kPa

Pinnakiht

Pealiskiht
(katusekatte all) 

Aluskiht
Kandeprofiili
peale (TRIO)    

 

Pinna-
kiht

Pealis-
kiht

PAROC

PAROC

PAROC

R1 (kerge)

20

40

ROS 30
ROS 30g

ROB 50t 20mm
ROB 40gtj 30mm

ROB 50t 20mm

R2 (norm.)

30

50

ROS 30
ROS 30g
ROS 40
ROS 40g

ROB 50t 20mm
ROB 50tj 30mm

ROB 50t 20mm
ROB 50tj 30mm
ROB 50tj 50mm

R3 (suur)

50

70

ROS 60
ROS 60g

ROB 80t 20mm
ROB 70g 40mm

ROB 80t 20mm

R4 (väga
suur)

60

80

ROS 60
ROS 60g

ROB 80t 20mm

ROB 80t 20mm

R1 (kerge) Näit.: kuivad laohooned
R2 (norm.) Näit.: tavalised elu-, kontori-, äri-, spordihooned
R3 (suur) Näit.: tavalised tööstushooned
R4 (väga suur) Näit.: raskesti koormatud tööstushooned

ROS = ROOF SLAB (katuseplaat): Paksus üle 50mm
ROB = ROOF BOARD (kõva katuseplaat, õhuke): Paksus 20-50mm
t = tissue (pinnatud klaaskiudvildiga)
g = grooved (tuulutuskanalitega)
j = joint (piki servad soonitud)

PAROC katusesoojustuse paigaldusnäited

Tabelites I-VI on näidatud üldine U-arv vastavalt soojusjuhtivustegurile (λ):
- PAROC ROS  -tooted 0,037 W/mK
- PAROC ROB  -tooted 0,039 W/mK

PAROC "DUO" (tuulutatav süsteem)

 Pildid / - p_3_vaike Pildid / - P-joonis_1

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Kaldekiht
5 Kande-  konstruktsioon
6 Viimistlus


Pildid / - p_4_vaike

 Pildid / - p-joonis_2

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Kande-  konstruktsioon

 

 

 

Tabel I

Õõnes- või TT-paneel+PAROC ROB 50t+ROS30/30g või ROS 40/40g

Koormus-
klass

Soojustuse
paksus,
mm

Pinnakiht

Pealiskiht

Õõnespan.
U-arv
W/m2K

TT-paneel
U-arv
W/m2K

R2

 

ROS 30/30g
ROS 40/40g

ROB 50t

 

 

 

120

30g/40g 100mm

20mm

0,28

0,31

 

 

140

30g/40g 120mm

20mm

0,25

0,27

 

150

30g/40g 130mm

20mm

0,23

0,25

 

160

30g/40g 140mm

20mm

0,22

0,24

 

170

30g/40g 150mm

20mm

0,21

0,22

 

180

30g/40g 160mm

20mm

0,20

0,21

 

200

30g/40g 180mm

20mm

0,18

0,19

 

220

30/40  100mm+
30g/40g 100mm

20mm

0,16

0,17

 

240

30/40  100mm+
30g/40g 120mm

20mm

0,15

0,16

 

250

30/40  130mm+
30g/40g 100mm

20mm

0,15

0,15

 

260

30/40  140mm+
30g/40g 100mm

20mm

0,14

0,15

PAROC "DUO" (suletud süsteem)

 Pildid / - p_5_vaike

Pildid / - p-joonis_3 

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Kaldekiht
5 Kande-
konstruktsioon
6 Viimistlus

Pildid / - p_6_vaike

 Pildid / - p-joonis_4

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Kande-
konstruktsioon

Tabel II

Õõnes- või TT-paneel+PAROC ROB 80t+ROS 30 või ROS 40

Koormus-
klass

Soojustuse
paksus,
mm

Pinnakiht

Pealiskiht

Õõnespan.
U-arv
W/m2K

TT-paneel
U-arv
W/m2K

R2

 

ROS 30
ROS 40

ROB 80t

 

 

 

100

30/40 80mm

20mm

0,32

0,36

 

120

30/40 100mm

20mm

0,28

0,30

 

 

140

30/40 120mm

20mm

0,24

0,26

 

150

30/40 130mm

20mm

0,23

0,24

 

160

30/40 140mm

20mm

0,21

0,23

 

170

30/40 150mm

20mm

0,20

0,22

 

180

30/40 160mm

20mm

0,19

0,21

 

200

30/40 180mm

20mm

0,18

0,19

 

220

30/40  100+100
30/40 80+120

20mm

0,16

0,17

 

230

30/40  80+130

20mm

0,16

0,16

 

240

30/40  80+140

20mm

0,15

0,15

 

250

30/40  100+130

20mm

0,14

0,15

 

260

30/40  100+140

20mm

0,14

0,14

PAROC "TRIO" (tuulutatav süsteem)

 Pildid / - p_trio_vaike

 Pildid / - trio_joonis_1

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Soojustus
5 Kande-  konstruktsioon

Tabel III

Trapetsprofiil +ROB 50t+ROS30/30g või 40/40g+ ROB 50t
Trapetsprofiil +ROB 80t+ROS30/30g või 40/40g+ ROB 80t

 

Koormus-
klass

Soojustuse
paksus,
mm

Aluskiht
profiili
peale

Pinnakiht

Pealiskiht

U-arv
W/m2K

R2

 

ROB 50t
ROB 80t

ROS 30/30g
ROS 40/40g

 ROB 50t
ROB 80

 

 

 

140

20mm

30g/40g 100mm

20mm

0,27

 

160

20mm

30g/40g 120mm

20mm

0,24

 

170

20mm

30g/40g 130mm

20mm

0,22

 

180

20mm

30g/40g 140mm

20mm

0,21

 

190

20mm

30g/40g 150mm

20mm

0,20

 

200

20mm

30g/40g 160mm

20mm

0,19

 

220

20mm

30g/40g 180mm

20mm

0,18

 

240

20mm

30+30g 100+100
40+40g 100+100

20mm

0,16

PAROC "TRIO" (tuulutatav süsteem)

 Pildid / - p_trio2_vaike

 Pildid / - trio_joonis_2

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Soojustus
5 Kande- konstruktsioon

Tabel IV

Trapetsprofiil +ROB 50t+ROS30/30g või 40/40g+ ROB 50tj

Koormus-
klass

Soojustuse
paksus,
mm

Aluskiht
profiili
peale

Pinnakiht

Pealiskiht

U-arv
W/m2K

R2

 

ROB 50tj

ROS 30/30g
ROS 40/40g

 ROB 50t
ROB 80

 

 

 

150

30mm

30g/40g 100mm

20mm

0,27

 

170

30mm

30g/40g 120mm

20mm

0,24

 

180

30mm

30g/40g 130mm

20mm

0,22

 

190

30mm

30g/40g 140mm

20mm

0,21

 

200

30mm

30g/40g 150mm

20mm

0,20

 

210

30mm

30g/40g 160mm

20mm

0,19

 

230

30mm

30g/40g 180mm

20mm

0,18

 

250

30mm

30+30g 100+100
40+40g 100+100

20mm

0,16

 

260

30mm

30+30g 80+130
40+40g 80+130

20mm

0,15

PAROC "TRIO" (suletud süsteem)

Pildid / - p_trio3_vaike 

Pildid / - trio_joonis_3 

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Soojustus
5 Kande-
  konstruktsioon

Tabel V

Trapetsprofiil +ROB 50t+ROS30 või 40+ROB 50tj

 

Koormus-
klass

Soojustuse
paksus,
mm

Aluskiht
profiili
peale

Pinnakiht

Pealiskiht

U-arv
W/m2K

R2

 

ROB 50tj

ROS 30
ROS 40

 ROB 50t

 

 

130

30mm

30/40 80mm

20mm

0,28

 

 

150

30mm

30/40 100mm

20mm

0,25

 

170

30mm

30/40 120mm

20mm

0,22

 

180

30mm

30/40 130mm

20mm

0,21

 

190

30mm

30/40 140mm

20mm

0,20

 

200

30mm

30/40 150mm

20mm

0,19

 

210

30mm

30/40 160mm

20mm

0,18

 

230

30mm

30/40 180mm

20mm

0,17

 

250

30mm

30/40 100+100

20mm

0,15

 

260

30mm

30/40 80+130

20mm

0,15

PAROC "DUO" (tuulutatav süsteem)

Pildid / - P_7_vaike 

Pildid / - joonis_I 

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Punnlaudis
5 Kande-
  konstruktsioon

 Pildid / - p_8_vaike

 Pildid / - joois_II

1 Katusekate
2 Soojustus
3 Aurutõke
4 Kande-
  konstruktsioon

Tabel VI

Puitalus või trapetsprofiil +ROB 50t+ROS30/30g või 40/40g

Koormus-
klass

Soojustuse
paksus,
mm

Pinnakiht

Pealiskiht

Puitalus
U-arv
W/m2K

Tr.profiil
U-arv
W/m2K

R2

 

ROS 30/30g
ROS 40/40g

ROB 50t

 

 

 

120

30g/40g 100mm

20mm

0,28

0,31

 

 

140

30g/40g 120mm

20mm

0,25

0,27

 

150

30g/40g 130mm

20mm

0,23

0,25

 

160

30g/40g 140mm

20mm

0,22

0,24

 

170

30g/40g 150mm

20mm

0,21

0,22

 

180

30g/40g 160mm

20mm

0,20

0,21

 

200

30g/40g 180mm

20mm

0,18

0,19

 

220

30+30g 100+100
40+40g 100+100

20mm

0,16

0,17

 

240

30+30g 100+120
40+40g 100+120

20mm

0,15

0,16

 

250

30+30g 100+130
40+40g 100+130

20mm

0,15

0,15

 

260

30+30g 100+140
40+40g 100+140

20mm

0,14

0,15

Vaata lisaks
Lamekatuste süsteemid