Protan katusekatted

Protan katusekatted
Protan katusekatted on kasutusel põhjamaade karmides tingimustes juba ligi 40 aastat. Kokku on alates 1971 aastast paigaldatud Protan katusekatteid üle 60 miljoni ruutmeetri.

Protan SE EX EXG katteid kasutatakse uusehitustel ja katuste renoveerimisel, lamekatustel, viil- ja erikujulistel katustel, suurtel tööstus- ja ärihoonetel ning erinevate projektidega ja kujudega eramajadel ja paljudel teistel katustel.

Pildid / protan_Lamekatused
Lamekatused

Pildid / protan-viilaktused
Viilkatused

Pildid / protanErikujulised katused
Erikujulised katused

Protan armeeritud kootud polüesterkangaga katusekatted on elastsed ja UV-resistentsed materjalid, taluvad väga madalaid temperatuure, on hingavad, kerged ning samas väga tugevad ja vastupidavad katted. Protan katusekatete paigaldus on kiire. Katusetöid on võimalik teostada aastaringselt.

Protan katusekatteid on võimalik toota praktiliselt kõikides värvitoonides.
Pildid / protan_värvitoonid_väike

Protan SE on põhimaterjal mehaanilise kinnitusega paigaldussüsteemides. Protan SE 1,6 Titanium+ sisaldab erilisandit, mis kaitseb katet  mikroobide tegevuse eest. Kasutatakse murukatuste veekindluse tagamiseks. 

Protan EX on altpoolt polüesterkangaga lamineeritud Protan SE ning seda on võimalik paigaldada otse vanale bituumenkatusekattele.Protan EX üks kasutuskohti on mätaskatus
Protan EXG on altpoolt klaaskangaga lamineeritud Protan SE ning seda on võimalik paigaldada otse polüstüreen soojustuse peale.Ohutus
Pildid / protan_ohutusProtan SE kokku sulatamine toimub kuumaõhu keevitusautamaatide või -föönidega, kindlustades ühtlaselt homogeense, absoluutselt veetiheda katte lahtise tuleta või muude ohtlike alternatiivsete paigaldusviisideta (näiteks, gaaskeevitus, kuumliimimine ja lahustid). Selline, kuumaõhu keevitusmeetod, tagab ühenduskohtade parima kvaliteedi viies tuleohtlikkusega seotud riskid miinimumini.


Keevitatavus
Pildid / protan_keevitatus
Ühenduste tugevus on sama tugev kui katusekate ise. Tavaliselt kasutatakse pikiühenduste keevitamiseks pool-automaatseid keevitusautomaate, kus keevituskiirus, -temperatuur ja surve on optimaalsed. Käsikeevitusföönidega teostatakse ristiühenduste ja detailide keevitusi. 

Libisemiskindel pealispind
Pildid / protan_libisemiskindel
Protan SE pealispind on unikaalse libisemiskindla struktuuriga, mis on väga oluline ohutustegur katusetööde teostamisel ja hilisemal katusehooldamisel.
Suurendatud pildil on näha pealispinna libisemist takistavat reljeefsust.


Standardvärvid
Pildid / protan värvid
Tumehall, helehall, punane, pastellroheline, must
Eluiga
Dokumentaalselt on tõendatud Protan SE katusekatete eluiga pikemaks kui teistel, traditsioonilistel katusekatetel. Minimaalne eluiga Protan 1.2 mm katusekattele on 25 aastat (NBI, Norwegian Building Research Institut - 28.10.2002). Kuna ilmastiku mõjud toimivad katusekatte pealispinnalt aluspinna suunas, siis on Protan 1.6 mm eluiga veelgi pikem.

Tootmine
Protan SE katete pealmist kihti valmistatakse niinimetatud pindamismeetodil, mis võimaldab toota erinevate värvitoonidega materjale tootmistsüklit katkestamata.

Protan SE koosneb kolmest kihist, mis moodustavad ühtlaselt tugeva ja homogeense katusekatte:

Pildid / protan_joonis  1. Pealmine kiht: elastne PVC, erinevad värvitoonid, libisemiskindel pealispind

2. Sisemine kiht: kootud polüestervõrk

3. Alumine kiht: tumehall PVC

Pealmine kiht sisaldab stabilisaatoreid, mis tagavad Protan katusekatete püsivuse madalatele ja kõrgetele temperatuuridele ja UV-kiirgusele ning teevad materjalid isekustuvateks.

Polüestertugikangas
Pildid / protan_polüesterkangas
Protan SE katusekatted on armeeritud jämedatest  polüsterkiududest tugikangaga. See spetsiaalse kiudude konfiguratsiooniga kootud väga kõrge ja ühtlase kvaliteediga tugikanga struktuur teeb materjali väga tugevaks ning moodustab 90-95 % materjali tugevusest.

Tootmise käigus lamineeritakse tugikangas mõlemalt poolt plastifitseeritud PVC-ga, mis kaitseb seda vananemise ja mehaanilise kulumise eest ning muudab selle veekindlaks, vastupidavaks UV-kiirgusele, kuumusele, keemiliste ainetele ning mikroorganismidele.

Protan katted vastavad tänapäeval katusekatte rullmaterjalidele esitatavatele nõuetele:
Pildid / protan_nouded

Tulepüsivus
Protan SE vastab tuleleviku nõuetele ja on vastavuses ENV 1187 p.2 normidega.

 

Aluspind

Toode

Mittepõlev

  Puitalus 

      EPS    

Bituumen-
materjal

Vana(PVC)
kate

Protan SE

x

x

x*)

x**)

x**)

Protan EX

 

 

 

x

x

Protan EXG

 

 

x

 

 

*) Vajalik vähemalt 50 g/m2 klaasriide eralduskiht
**) Vajalik vähemalt 180 g/m2 polüesterkanga eralduskiht

Külmapainduvus
Protan SE on väljatöötatud Norras, kus on äärmiselt külmad talved. Protan katusekatteid kasutatakse arktilise kliimaga Norras, Rootsis, Soomes ja Islandil.
Protan SE külmapainduvuse omadused on näidatud järgmises tabelis.

Omadused

Testi-meetod 

Protan SE EX EXG 1.2 mm 

Protan SE EX EXG 1.6 mm 

Külmapainduvus EN 495-5

≤ -30ºC

≤ -30ºC

Külmapainduvus peale vee immersiooni EN 495-5

≤ -30ºC

≤ -30ºC

Külmapainduvus peale kiirendatud vanandamist EN 495-5

≤ -25ºC

≤ -25ºC

Veeauru läbilaskvus
Protan SE on veeauru läbilaskev süsteem, mis kombinatsioonis mehaanilise kinnitussüsteemiga tagab ideaalse lahenduse veeauru rõhu vähendamiseks.
Protan SE veeauru läbilaskvuse näitajad on toodud järgmises tabelis.

Omadus

Testi-
meetod

Protan SE EX
EXG 1.2 mm 

Protan SE EX
EXG 1.6 mm 

Veeauru läbilaskvus

NT Build 130

12 x 10-12
kg/m2 h Pa

9 x 10-12
kg/m2 h Pa

 

BS 3177

3.15
gm-2 d-1

Tõmbetugevus ja katkevenivus
Tõmbetugevus on tähtis omadus, mis näitab materjali vastupidavust tuuletõstejõule, hoone konstruktsioonide soojus- ning teistele liikumistele. Kõrge katkevenivuse näitaja on oluline katusekatte mehaanilise kinnitusega süsteemides.
Protan SE tõmbetugevus ja katkevenivus on näidatud järgmises tabelis.

Omadused

Testi-
meetod

Protan SE 1.2 mm

Protan SE 1.6 mm

Protan EXG 1,2/1,6 mm

Protan EX 1,2/1,6 mm

Tõmbetugevus

EN 12311-2

≥ 1050
N/50mm

≥ 1100 N/50mm

≥ 1100 N/50mm

≥ 1200 N/50mm

Katkevenivus

EN 12311-2

≥ 15 %

≥ 15 %

≥ 15 %

≥ 15 %

Rebimistugevus

EN 12310-2

≥ 210 N

≥ 210 N

≥ 210 N

≥ 300 N

Vastupidavus punktkoormusele
Protan SE EX EXG on vastupidavad katuse hooldustööde ja ülevaatuste käigus normaaltingimustes toimuvatele käimistele. Kohtades, kus on oodata suuremat käimist, nagu näiteks käiguteed katusel olevate seadmeteni, tuleb Protan SE peale paigaldada kontrastset värvi Protan käigutee kate. Erineva paksuse ja kangaga lamineeritud vastavad Protan SE, EX või EXG katted kindlustavad igal aluspinnal sobiva vastupidavuse. Punktkoormuse vastupidavuse näitajad on järgmises tabelis.

Omadused

Testi-meetod

Protan SE EXG 1.2 mm

Protan SE EXG 1.6 mm

Protan EX 1,2/1,6 mm

Läbitorkejõud EPS.20 kg/m3

NT Built 336

≥ 350 N

≥ 400 N

≥ 550 N

Vastupidavus punktkoormusele EPS.20 kg/m3 

EN 12691 +23ºC

≤ 8 mm Ø

≤ 8 mm Ø

≤ 6 mm Ø

Vastupidavus punktkoormusele EPS.20 kg/m3

EN 12691 +20ºC

≤ 8 mm Ø

≤ 8 mm Ø

≤ 8 mm Ø

Vastupidavus staatilisele koormusele

EN 12730

≥ 200 N

≥ 200 N

≥ 200 N

Keemiline püsivus
Protan SE EX EXG tüüpi katete keemiline püsivus sõltub neile mõjuva aine kontsentratsioonist, temperatuurist ja kokkupuuteajast. Püsivuse näitajad enamlevinud keemiliste ainete suhtes on toodud Protan SE tootelehel.

Päikese peegeldus
Peegeldav, heledavärviline katusepind võib vähendada kuuma ilmaga katusekatte ülekuumenemist. Sellega väheneb ka hoone sisetemperatuur, eriti soojustamata või vähese soojustusega katustel.
Samuti on heledatel katusekatetel veidi pikem eluiga.

Protan toodetevalik

Katusekatted

Toode      Värv   

Värvi
kood

 Mõõdud,
m
 Protan SE 1.2 MM (mehaaniline kinnitus)
 Protan SE 1.2 MM  Helehall

 F91

 1x20   2x20 
 Protan SE 1.2 MM  Tumehall

 F94

1x20 2x20
 Protan SE 1.2 MM  Must

 F99

1x20 2x20
 Protan SE 1.2 MM  Punane

 F12

1x20 2x20

 Protan EX 1.2 MM (mehaaniline kinnitus, alt kaetud geotekstiiliga)

 Protan EX 1.2 MM  Helehall

 F91

1x20 2x20
 Protan EX 1.2 MM  Tumehall

 F94

1x20 2x20
 Protan EXG 1.2 MM (mehaaniline kinnitus, alt kaetud klaasfiiberkangaga)
 Protan EXG 1.2 MM  Helehall

 F91

1x20 2x20
 Protan EXG 1.2 MM  Tumehall

 F94

1x20 2x20
 Protan SE 1.6 MM (mehaaniline kinnitus)
 Protan SE 1.6 MM  Helehall

 F91

1x20 2x20
 Protan SE 1.6 MM  Tumehall

 F94

1x20 2x20
 Protan SE 1.6 MM  Pastellrohel.

 F41

1x20 2x20
 Protan SE 1.6 MM  Punane

 F12

1x20 2x20
 Protan EX 1.6 MM (mehaaniline kinnitus, alt kaetud geotekstiiliga)
 Protan EX 1.6 MM  Helehall

 F91

1x20 2x20
 Protan EX 1.6 MM  Tumehall

 F94

1x20 2x20
 Protan SE 1.8 MM Extreme (mehaaniline kinnitus)
 Protan SE 1.8 MM Extreme

 Helehall

F91

1x15

2x15

 Protan SE 1.8 MM Extreme

 Tumehall

F94

1x15

2x15