Viilhallide ehitus


Teraskonstruktsioonidega viilhallide ehitust teostatakse kas juba olemasolevate standardprojektide alusel või projekteeritakse täiesti uus, iga konkreetse hoone tehnilistele nõuetele ja tellija soovidele vastav lahendus.

Pildid / viilhallide_ehitus

Iga uus meie firma poolt püstitatud seinapaneelidest ja kandeelementidega hall võimaldab tellijal praktikas veenduda selle kõrges kvaliteedis ja heas hinnas.